Контакти

Офис

град София 1616, кв. Бояна, район Витоша,
ул. Байкал №1, вх.2, ет.1, ап.10В,
област София (столица), община Столична

Склад в Девня – САЛС

гр. Девня 9160,
Южна индустриална зона,
Склад САЛС

Изпълнителен директор

Преслав Борисов

Логистичен отдел

Милена Евтимова

Търговски отдел

Елвина Димова

Счетоводен отдел

Росица Георгиева